Ordförande

År: Namn:
1931 Albert Duvander
1932 Albert Duvander
1933 John Jönsson
1934 John Jönsson
1935 Harry Forsenberg
1936 Harry Forsenberg
1937 Harry Forsenberg
1938 Harry Forsenberg
1939 Harry Forsenberg
1940 Harry Forsenberg
1941 Axel R Nilsson
1942 Axel R Nilsson
1943 Axel R Nilsson
1944 Axel R Nilsson
1945 Gunnar Månsson
1946 Gunnar Månsson
1947 Ivan Christell
1948 Ivan Christell
1949 Ivan Christell
1950 Ivan Christell
1951 Ivan Christell
1952 Ivan Christell
1953 Ivan Christell
1954 Ivan Christell
1955 Ivan Christell
1956 Ivan Christell
1957 Ivan Christell
1958 Ivan Christell
1959 Ivan Christell
1960 Ivan Christell
1961 Karl-Erik Eriksson
1962 Karl-Erik Eriksson
1963 Karl-Erik Eriksson
1964 Karl-Erik Eriksson
1965 Kay Rasmusson
1966 Kay Rasmusson
1967 Kay Rasmusson
1968 Arne Ohlsson
1969 Arne Ohlsson
1970 Arne Ohlsson
1971 Arne Ohlsson
1972 Arne Ohlsson
1973 Arne Ohlsson
1974 Arne Ohlsson
1975 Arne Ohlsson
1976 Arne Ohlsson
1977 Arne Ohlsson
1978 Gerth Ohlsson
1979 Bengt-Erik Larsson
1980 Bengt-Erik Larsson
1981 Bengt-Erik Larsson
1982 Gert-Åke Lönnborn
1983 Gert-Åke Lönnborn
1984 Gert-Åke Lönnborn
1985 Gert-Åke Lönnborn
1986 Gert-Åke Lönnborn
1987 Gert-Åke Lönnborn
1988 Gert-Åke Lönnborn
1989 Tommy Olsson
1990 Tommy Olsson
1991 Tommy Olsson
1992 Tommy Olsson
1993 Tommy Olsson
1993 Tommy Olsson
1994 Tommy Olsson
1995 Tommy Olsson
1996 Tommy Olsson
1997 Tommy Olsson
1998 Tommy Olsson
1999 Tommy Olsson
2000 Tommy Olsson
2001 Tommy Olsson
2002 Tommy Olsson
2003 Tommy Olsson
2004 Tommy Olsson
2004 Tommy Olsson
2005 Tommy Olsson
2006 Tommy Olsson
2007 Tommy Olsson
2008 Tommy Olsson
2009 Tommy Olsson
2010 Tommy Olsson
2011 Tommy Olsson
2012 Tommy Olsson