Ungdomssektionen

I Skivarps GIF ställer vi inte många krav, såsom försäljning av lotter m.m. Det enda vi ber Er om hjälp med är: hjälp i kiosken vid era respektive barns hemmamatcher, någon A-lagsmatch, någon bilbingo, föreningens egna cuper och vår årliga konsert.

SGIF strävar efter att ha alla sina ledare utbildade fotbollstränare av Skånes Fotbollsförbund. Alla SGIF:s ledare, från Boll och Lek upp till A-lagets ledare kommer under våren 2010 att utbildas i HLR (Hjärt-lungräddning). Inom ungdomssektionen är vår strävan att ha minst två ledare/tränare i varje lag under 2010. Om du kan/vill hjälpa till, hör av dig till ditt barns tränare eller till ungdomssektionens ordförande, René Melgar.

Nedan hittar ni de olika lagen och deras ledare:

Boll och Lek, 4-6 är (flickor och pojkar): Toni Wharton, 0739-449812
P6-7: Toni Wharton, 0739-449812
P8: Loffe Jansson, 0708-461009 & Mikael Carle, 0733-983335
P9: Jörgen Olsson, 0733-728668
P10: Anders Bewarp, 0738-134045, Johan Drevås, 0704-208771 & Niklas Nimåker, 0411-532182
P11: Yngvar Naess, 0706-930418, Ulf Andersson, 0768-786412 & Jan Hansson, 0411-212030
F7-9: René Melgar, 073-8000366 & Maria Andersson, 0703-034992
F12: Petra Naess, 0708-952291 & Hanna Mårtensson